Tu Primer LED (Spanish)

Tu Primer LED .cls-1{fill:#51b2da;}.cls-2{fill:#4089a8;}.cls-3{fill:#010101;}.cls-4{fill:#f69c20;}.cls-5{fill:#231f20;}.cls-6{fill:#7b78b7;}.cls-7{fill:#55401e;}.cls-8{fill:#b72327;}.cls-9{fill:#5859a6;}.cls-10{fill:#e56925;}.cls-11{fill:#8b6c4c;}.cls-12{fill:#fad20d;}.cls-13{fill:#fbcfad;} 30-45 min Novice 14-18 ¿Que aprenderás? Aprenderás a programar un led con Arduino para controlarlo de manera fácil, usando conceptos básicos…

Your First LED (English)

Program Your First LED With Arduino .cls-1{fill:#51b2da;}.cls-2{fill:#4089a8;}.cls-3{fill:#010101;}.cls-4{fill:#f69c20;}.cls-5{fill:#231f20;}.cls-6{fill:#7b78b7;}.cls-7{fill:#55401e;}.cls-8{fill:#b72327;}.cls-9{fill:#5859a6;}.cls-10{fill:#e56925;}.cls-11{fill:#8b6c4c;}.cls-12{fill:#fad20d;}.cls-13{fill:#fbcfad;} 30-45 min Novice 14-18 What Will You Learn? You will learn to program a LED with Arduino to…

FEEDBACK