Microscopio Reciclado (Spanish)

Microscopio Reciclado .cls-1{fill:#d42328;}.cls-2{fill:#b72327;}.cls-3{fill:#010101;}.cls-4{fill:#4089a8;}.cls-5{fill:#d2d3b3;}.cls-6{fill:#f3f5d1;}.cls-7{fill:#f69c20;}.cls-8{fill:#5859a6;}.cls-9{fill:#51b2da;}.cls-10{fill:#cea786;}.cls-11{fill:#231f20;}.cls-12{fill:#e56925;}.cls-13{fill:#fad20d;} 30-45 min Novice Ages 8 – 13 ¿Que aprenderás? Vas a construir un microscopio para observar y explorar cosas pequeñas a tu…

Recycled Microscope (English)

Recycled Microscope .cls-1{fill:#d42328;}.cls-2{fill:#b72327;}.cls-3{fill:#010101;}.cls-4{fill:#4089a8;}.cls-5{fill:#d2d3b3;}.cls-6{fill:#f3f5d1;}.cls-7{fill:#f69c20;}.cls-8{fill:#5859a6;}.cls-9{fill:#51b2da;}.cls-10{fill:#cea786;}.cls-11{fill:#231f20;}.cls-12{fill:#e56925;}.cls-13{fill:#fad20d;} 30-45 min Novice 8 – 13 What Will You Learn? You are going to build a microscope to observe and explore small…

FEEDBACK